Checklist scriptie schrijven

Excellent.
Scores 4.81 with 43 votes
  • Deze wordt duidelijker als je antwoorden kan geven op vragen als: 'Waar gaat het eigenlijk over?' 'Wat wil nu ik beweren?' , of 'Wat is de vraag die ik wil beantwoorden?
  • Daarbij neemt ook de leesbaarheid van het schrijfproduct toe als je een thema uitwerkt.
  • Deze gegevens later weer opzoeken kost veel tijd.
  • (bijvoorbeeld: inleiding, vraagstelling, weergave materiaal, antwoord op de vraag en afronding).
  • Daar is veel van te leren.
  • Dat is een riskante strategie die tot grote spanningen kan leiden.
  • Het zal 'goed genoeg' moeten zijn, maar niet het ideale stuk dat dit onderwerp voor eens en voor altijd definitief behandelt.
Excellent.
Scores 4.81 with 43 votes
  • 50 tasks

Related Checklist Templates:

Checklist Wizard
By Checklist WizardOn Sep 13, 2010
Karin van Wijk
By Karin van WijkOn May 18, 2016
By Globe TravelerOn Mar 19, 2010