Add Checklist My Checklists  

 • Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen
  • Huur oude woning opzeggen.
  • Huur oude garage opzeggen.
  • Oude woning te koop aanbieden.
  • Hypotheek regelen.
  • Verhuizing telefoon + internet + tv.
  • Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van vloerbedekking, gordijnen, antennes e.d.
  • Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie.
  • Verhuisverlof regelen met werkgever.
  • Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten.
  • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten.
  • Maten nieuwe huis opnemen (zie ook onder “Wat u van uw nieuwe huis moet weten”).
  • Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten.
  • Werkster opzeggen.
  • Glazenwasser opzeggen.
  • Verhuizer bellen en offerte vragen.
  • Afspraak maken met verhuizer.
  • Bij inkopen rekening houden met a.s. verhuizing.
  • Beginnen met alles op te ruimen wat u beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning.
 • Bovendien als u in een andere plaats gaat wonen:
  • Vestigingsvergunning aanvragen bij de Gemeente waar u gaat wonen.
  • Stadsplattegrond of streekkaart kopen (sommige gemeenten hebben er ook een gratis voor nieuwe bewoners!).
  • Zelf eens gaan rondkijken in de buurt waar u gaat wonen.
 • Bij de Gemeente waar u gaat wonen informeren naar:
  • Scholen.
  • Winkels.
  • Verenigingen.
  • (Kleuter-)opvang.
  • Gezinszorg.
  • Maatschappelijk werk.
  • Medisch-opvoedkundig bureau.
  • Consultatiebureaus.
  • Oppascentrale.
  • Openbaar vervoer.
  • Systeem ophalen huisvuil.
  • Onroerend goed-belasting.
  • Bepalingen voor het plaatsen van schuren.
  • Bepalingen voor het plaatsen van schuttingen.
  • Voorschriften rond het schilderen aan de buitenkant van uw nieuwe woning.
  • Parkeervoorschriften caravans e.d.
  • Voorschriften gebruik balkons.
  • Hondenbelasting.
  • Aanlijngebod voor honden.
 • Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen
  • Lijst maken van te verzenden verhuiskaarten (zie ook onder “Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?”).
  • Originele verhuiskaarten bestellen bij www.kaartje2go.nl
  • Nieuwe visitekaartjes bestellen.
  • Nieuw briefpapier bestellen, enveloppen niet vergeten.
  • Huisarts inlichten.
  • Tandarts inlichten.
  • Specialist(en) inlichten.
  • Apotheker inlichten.
  • Ziekte kostenverzekering inlichten
  • Gemeentesecretatie inlichten.
  • School inlichten.
  • Kinderen aanmelden bij nieuwe school(scholen).
  • Bank inlichten.
  • Nieuwe postbus aanvragen.
  • Verzekering huis en inboedel inlichten.
  • Levensverzekering inlichten.
  • Pensioenfonds inlichten.
  • Autoverzekering inlichten.
  • Schoolverzekering inlichten.
  • Eventuele overige verzekeringen inlichten.
  • Afsluiten elektra oude woning regelen.
  • Afsluiten gas oude woning regelen.
  • Afsluiten waterleiding oude woning regelen.
  • Aansluiten elektra nieuwe woning regelen.
  • Aansluiten gas nieuwe woning regelen.
  • Aansluiten water nieuwe woning regelen.
  • Afspraak maken voor schoonmaken nieuwe woning.
  • Afspraak maken voor reiniging tapijten (meteen in nieuwe woning laten bezorgen).
  • Leesportefeuille opzeggen en wijzigen.
  • Naamplaatje laten maken.
 • De laatste twee weken voor de verhuizing
  • Opvang kleine kinderen op de verhuisdag regelen met familie en vrienden.
  • Opvang huisdieren op de verhuisdag regelen.
  • Huismeester inlichten.
  • Overdracht sleutel oude huis regelen.
  • Afspraak maken over laten branden verwarming oude huis.
  • Overdracht sleutels nieuwe huis regelen.
  • Zo nodig sleutels bij laten maken.
  • Afspraak maken over laten branden (of aansteken) verwarming in nieuwe huis.
  • Spaarzegels plaatselijk winkeliers inwisselen of cadeau doen aan buren of kennissen.
  • Postbus opzeggen.
  • Sleutels postbus inleveren.
  • Geleende boeken terugbrengen.
  • Geleend tuingereedschap teruggeven.
  • Andere van buren geleende zaken teruggeven.
  • Bibliotheekboeken terugbrengen.
  • Belangrijke papieren, die u niet direct nodig hebt, in een bankkluisje opbergen.
  • Kostbare sieraden e.d. in een bankkluisje opbergen.
  • Beginnen met inpakken (zie onder “Inpakken-uitpakken”).
  • Adreswijzigingen versturen via Kaartje2go.
  • Alles wat u niet meer mee wilt nemen naar het nieuwe huis opruimen, weggeven of b.v. via een kleine advertentie in de plaatselijke krant te koop aanbieden.
 • De laatste paar dagen voor de verhuizing
  • Nieuwe huis schoonmaken.
  • Vloerbedekking losmaken.
  • Vaste lampen afnemen.
  • Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen.
  • Leveranciers inlichten.
  • Alles inpakken, wat u beslist niet op het laatste moment nodig hebt.
  • Makkelijke maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en voor de verhuisdag zelf.
  • Controleren of er voldoende koffie in huis is.
  • De laatste ophaaldag van de Gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat nog kwijt moet.
  • Trommel wasmachine (laten) vastzetten.
  • Zorgen dat er voldoende geld bij de hand is.
 • Op de laatste dag en avond voor de verhuizing
  • Kinderen naar logeeradres brengen.
  • Huisdieren naar logeeradres brengen.
  • Koelkast afzetten en leegmaken.
  • Diepvriezer op de koudste stand zetten.
  • Koelkast drogen.
  • Uitneembare meubelen uit elkaar halen.
  • Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van bevriende buren.
  • Afscheid nemen van buren.
  • Laatste dingen inpakken.
  • Bijtijds naar bed gaan.
 • Op de verhuisdag zelf
  • Tijdig opstaan.
  • Laatste zaken in de laatste dozen pakken.
  • Laatste gordijnen afnemen.
  • Alle sleutels aan een draadje in de handbagage.
  • Medische papieren in de handbagage.
  • Geld en betaalcheques in de handbagage.
  • Zolder controleren op vergeten spullen.
  • Schuur controleren op vergeten spullen.
  • Alle kamers controleren op vergeten spullen.
  • Reserve-zekeringen elektra in de handbagage.
  • Meterstanden opnemen.
  • Gas afsluiten (behalve als gasverwarming blijft).
  • Elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden).
  • Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest).
  • Alle ramen en deuren goed sluiten.
  • Sleutel afgeven aan de huismeester.
  • Nog even naar de buren wuiven en vertrekken.
 • Na aankomst in de nieuwe woning
  • Kamers “merken” (zie “inpakken-uitpakken-handig en verstandig”).
  • Alles zoveel mogelijk meteen op de juiste plaats laten neerzetten.
  • Alle uitgepakte zaken meteen op eventuele verhuisschade controleren.
  • Afrekenen met uw verhuizer en in overleg met de voorman, zijn medewerkers niet vergeten.
  • Op tijd eten.
  • Een kamer zo snel mogelijk “bewoonbaar” maken.
  • Slaapkamergordijnen ophangen.
  • Koelkast en vrieskist even rust geven alvorens aan te sluiten.
  • Trommel wasmachine (laten) losmaken.
 • Na de verhuizing
  • Kinderen ophalen.
  • Meubelen op hun plaats zetten.
  • Alles uitpakken, wat in kasten gaat.
  • Overige dozen uitpakken.
  • Naambordje aan de deur schroeven.
  • Huisdieren ophalen.
  • Eventuele verhuisschade melden aan uw verhuizer
  • Kontakt opnemen met uw verhuizer over de lege verhuisdozen.
  • Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen.
  • Kennismaken met de nieuwe buren.
  • Kennismaken met de nieuwe huismeester.
  • Verhuiskaart inzenden naar de Gemeentesecretarie.
  • Sleutel nieuwe postbus ophalen.
  • Adres in paspoort laten veranderen.
  • Adres op rijbewijs laten veranderen.
  • Kennismaken met de nieuwe school(scholen).
  • Controleren of de post nagezonden wordt.
  • Nieuwe automatische overschrijvingen regelen.
  • Eventueel ontdooid diepvries zo snel mogelijk opmaken.
  • Als er ondanks verzonden adreswijziging toch nog post naar uw oude adres gaat: briefje sturen aan de afzenders. Een adreswijziging zonder meer helpt dan kennelijk niet of wordt b.v. niet aan alle afdelingen doorgegeven.
 • Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?
  • Uw werkgever.
  • Familie.
  • Vrienden en kennissen.
  • Uw buren (oud en nieuw).
  • Goede collega’s.
  • Zakenrelaties.
  • De gemeente, waar u nu woont.
  • De gemeente, waarheen u verhuist.
  • Uw huisarts.
  • Uw specialist(en).
  • Uw tandarts.
  • Uw ziekenfonds.
  • Uw apotheker.
  • Uw ziektekostenverzekering.
  • Uw autoverzekering.
  • Uw levensverzekering.
  • Andere verzekeraars.
  • De Kruisvereniging.
  • De bank.
  • De notaris.
  • Vaste leveranciers.
  • De school (scholen) van uw kinderen.
  • Organisatoren van cursussen, waar u aan deelneemt.
  • Uw begrafenisverzekering/vereniging.
  • Uw garage.
  • Alle verenigingen waar u lid van bent.
  • Alle verenigingen waar uw huisgenoten lid van zijn.
  • Uw vakbond.
  • Uw politieke partij.
  • Uw dagbladen (afdeling abonnementenadministratie).
  • Uw tijdschriften (afd. abonnementenadministratie).
  • Uw omroepvereniging.
  • Uw boekenclub.
  • De uitgever van de kunstagenda (oud en nieuw).
  • De Nederlandse Hartstichting.
  • Andere charitatieve organisaties waar u lid van bent.
  • Kerk of levensbeschouwelijke instelling waar u lid van bent.
  • Postorderbedrijven waar u wel eens wat koopt.
  • Leveranciers, die u regelmatig folders op naam toesturen.
  • Leveranciers, die u regelmatig uitnodigen voor de vooropruiming.
  • De (nieuwe) eigenaar van de oude woning.
 • Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis
  • Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimte.
  • Breedte van alle deuren.
  • Afstand van deuren tot de hoeken van de muur, waar ze in zitten.
  • Hoogte en breedte van alle ramen.
  • Mogelijkheden om zonwering te bevestigen.
  • Hoogte van muurtjes onder de ramen.
  • Beschikbare ruimte voor de koelkast.
  • Beschikbare ruimte voor gasfornuis.
  • Plaats aansluiting kabel en afstand tot de plaats waar u radio en TV wilt plaatsen.
  • Aantal en plaats stopcontacten.
  • Voorschriften van de huiseigenaar.
  • Voorschriften van de gemeente voor plaatsing schotel.
  • Wanneer de gemeentereiniging langskomt.
  • Is er aansluiting op het gasnet of niet.
  • Heeft uw nieuwe huis aansluiting op Stadsverwarming?
  • Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd?
  • Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
  • Is het houden van huisdieren in uw nieuwe woning toegestaan (zowel bij huur- als koopflats is dit soms verboden!).
  • Kan de verhuizer tot voor de deur komen?
  • Is er een hijsbalk aanwezig?
  • Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
 • Inpakken – Uitpakken Handig en verstandig
  • Overleg het inpakken in ieder geval met uw verhuizer.
  • Begin met inpakken, zodra u de verhuisdozen in huis hebt. Er gaat meer tijd in zitten dan u denkt.
  • Geef elke kamer in het nieuwe huis een nummer.
  • Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit plus het nummer van de kamer, waar hij naar toe moet.
  • Als u verhuisdozen te kort denkt te komen: bel uw verhuizer.
  • Kleding kunt u zo uit de kast in speciale garderobedozen hangen.
  • Kastjes e.d. op slot doen, sleutel aan een draadje in de handbagage.
  • Boeken verdelen over verschillende dozen. Open ruimte opvullen met lichte spulletjes.
  • Flessen rechtop in dozen. Brandbare of op ander manier gevaarlijke stoffen apart houden.
  • Vraag uw verhuizer hoe u breekbare zaken het beste kunt inpakken. De verzekering tegen breuk geldt als regel alleen, als uw verhuizer ook het inpakken heeft verzorgd!
  • Rol tafelzilver e.d. in papier van de keukenrol. Dan krast het niet.
  • Pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken zoals b.v. grammofoonplaten.
  • Pick-uparm vastzetten, element apart opbergen.
  • Wasmachine alleen laten verhuizen met vastgezette trommel.
  • Spiegels en schilderijen niet inpakken: uw verhuizer weet er raad mee.
  • Kleine planten bij elkaar in een doos zetten. Grote planten niet inpakken, daar zorgt de verhuizer voor.
  • Alles wat niet in dozen gaat van plaketiket of label voorzien en het nummer van de ruimte waar het heen moet er op zetten.
  • Bij aankomst in het nieuwe huis deze nummers meteen op de deurposten van de kamers aanbrengen!

  checklist-wizard


on augustus 24, 2010

checklist app

checklist app